Westhaghe Training & Advies gebruikt cookies om u de meest geactualiseerde informatie te kunnen verstrekken

020 3080 466    [email protected]   Whatsapp  U kunt ons een WhatsApp-bericht sturen via nummer: 020 3080 466 Chat  

860 cursisten op beoordelen ons met een: (9,3)
Boek een Last-minute training in ons open rooster  

Cursusinhoud Offerte aanvragen

Het leven zit vol conflictmatigheden. De tegengestelde belangen die personen onderling hebben en de druk waaronder deze staan, maakt dat wij allemaal weleens in een conflict verzeild raken. De basis van een conflict is veelal een meningsverschil. Een conflict ontstaat wanneer mensen niet meer naar elkaar kunnen luisteren en hierdoor niet tot een oplossing kunnen komen. De manier waarop mensen hiermee omgaan wil nog weleens verschillen en varieert van hoog conflictmatig gedrag tot conflict vermijdend gedrag. In deze training behandelen wij op basis van concrete praktijksituaties een reeks conflict- en gedragsstijlen en leer je hoe je op een effectieve manier met conflicten om kunt gaan.

Deze cursus conflicthantering leer je om te gaan met conflicten. Als startpunt wordt er eerst stilgestaan bij het ontstaan en escaleren van conflicten. Je leert je bewust worden van de juiste manier van handelen en communiceren tijdens dreigende conflictsituaties. Je bent in staat om op een directe manier om te gaan met weerstand en tegenwerpingen. Ook ben je in staat op een juiste manier je belangen te verwoorden. Je leert effectief en empathisch te luisteren en te handelen.

Trainingsinhoud

Tijdens deze training Conflicthantering staan onder andere de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Theorie: de belangrijkste veroorzaker(s) van een conflict
  • Je verbale en non-verbale reactie bij een dreigend conflict
  • Proactief handelen bij een conflict
  • Diverse vraagtechnieken tijdens conflictsituaties
  • Het creëren van wederzijds commitment – winnen zonder verliezers.
  • Effectief een POP opstellen

In deze conflicthanteringstraining wisselt praktijk en theorie af.

Doelgroep

De training Conflicthantering is bedoeld voor managers, leidinggevenden, HR-professionals, stafmedewerkers, interne en externe adviseurs, interim-managers, project- en procesmanagers en vertrouwenspersonen, die in hun dagelijks werk met conflicten te maken hebben en daar een constructieve rol in willen nemen. Deze training is ook geschikt voor schoolleiders PO.

Bij Westhaghe Training & Advies is het mogelijk om een maatwerk traject op te stellen. U kiest in samenspraak met onze docent de cursusonderwerpen bepalen die u graag terug ziet komen in de cursus. Naar aanleiding van het intake gesprek passen wij de training aan naar de behoefte en wensen van uw organisatie.