Duurzaamheidsbeleid

Westhaghe Training & Advies werkt vanaf nu CO2 neutraal

Westhaghe heeft besloten om als een van de eerste training- en adviesbureaus in Nederland zijn
activiteiten te vergroenen. Eerst hebben zij hun volledige CO2-uitstoot in kaart gebracht. Dit hebben ze niet alleen gedaan voor de CO2-voetafdruk van de eigen organisatie maar ook van de cursussen en trainingen die zij
aanbieden.

Jarno Bakker: “Onze cursussen zijn vanaf 2022 klimaatneutraal. Dat wil zeggen dat wij de CO2 afdruk hiervan hebben geneutraliseerd. Wij spelen hiermee in op een groeiend bewustzijn bij zowel onszelf, onze collega’s als onze cursisten”

Als bedrijf begrijpt Westhaghe de impact die het organiseren van cursussen kan hebben op het
milieu. Namelijk de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door het aantal reisbewegingen van de
cursisten. Het is daarom dat Westhaghe er expliciet voor heeft gekozen om deze additionele CO2-
uitstoot mee te nemen in de aanpak.

Westhaghe is hierbij ondersteund door Caely Renewables. Zij helpen bedrijven vergroenen door het reduceren en compenseren van broeikasgasemissies.

Jarno Bakker: “Als bedrijf committeren wij ons aan een doelstelling om vanaf 2050 onze
dienstverlening volledig CO2-neutraal aan te kunnen bieden. Door vanaf nu CO2-neutraal te werken is hiermee de eerste stap gezet”