NRTO logo
CRKBO

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Ook exameninstituten, EVC aanbieders en ontwikkelaars van (online) materiaal zijn lid van de NRTO. De NRTO telt ruim 500 leden. Meer informatie via de website van NRTO.

Leden van de NRTO bieden branche- en functiegerichte opleidingen, taalopleidingen en vaardigheidstrainingen aan. Daarnaast bieden leden van de NRTO overheidserkende opleidingen aan binnen het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (HO). 

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Blended Learning

Voor de cursist die individueel aan de hand wil worden genomen.

Dit betreft een mix tussen klassikaal leren, (zelf)studie via e-learning en virtual classroom. Een Blended Learning training bestaat uit twee dagdelen: het eerste dagdeel vindt fysiek plaats op een locatie (bij ons of bij de klant) onder begeleiding van een trainer en het tweede dagdeel wordt virtueel georganiseerd via Microsoft Teams. Cursisten krijgen tijdens de training toegang tot een online leeromgeving. Na de eerste trainingsdag is deze online leeromgeving nog één jaar beschikbaar voor de cursist! Wij bieden hier een rooster voor aan voor open inschrijvingen, maar dit kan ook specifiek worden georganiseerd voor een groep deelnemers van dezelfde klant.

E-Learning Trainingen

Geschikt voor mensen die zelfstandig en in eigen tijd willen leren

Wij geloven erin dat computer trainingen het best door een ‘live’ docent kunnen worden verzorgd. Echter, voor sommige mensen is juist E-learning de beste oplossing om de leerdoelen te behalen. Dit kan zijn door tijdgebrek (men kan dan geen training volgen overdag), maar ook doordat men graag individueel leert. Voor Microsoft (Office) hebben wij de mogelijkheid om verschillende E-learning pakketten te leveren, van beginnend tot gevorderd niveau. Zo kunnen wij iedere opleidingsvraag beantwoorden.

Werkplekondersteuning

Naast klassikale trainingen of digitale varianten daarop, kan Westhaghe Training & Advies ook werkplekondersteuning (“training-on-the-job”) bieden. In deze "lesvorm" begeeft de beoogde trainer/specialist zich op de werkvloer om vragen van de deelnemers te beantwoorden, te begeleiden waar nodig en tips & tricks mee te geven om de productiviteit en effectiviteit te bevorderden. Werkplekondersteuning, of floorwalking zoals het vaak wordt genoemd, is voor alle applicaties beschikbaar.