Westhaghe Training & Advies gebruikt cookies om u de meest geactualiseerde informatie te kunnen verstrekken

020 3080 466    [email protected]   Whatsapp  U kunt ons een WhatsApp-bericht sturen via nummer: 020 3080 466 Chat  

860 cursisten op beoordelen ons met een: (9,3)
Boek een Last-minute training in ons open rooster  

In april 2019 heeft de Gemeente Katwijk kenbaar gemaakt bij Westhaghe Training & Advies elearning te willen aanbieden aan ambtenaren van de Gemeente Katwijk. De voorkeur van de Gemeente Katwijk ging uit naar blended learning. Bij blended learning komen de diverse leervormen bijeen, namelijk elearning en klassikale lessen. Het grote voordeel is dat medewerkers gedurende 1 jaar lang toegang krijgen tot de online leeromgeving met daarbij oefeningen en toetsen.
De elearning die gekozen is in samenspraak met Westhaghe en de Gemeente Katwijk is Integrated Learning Office 2016. Dit interactieve pakket heeft verschillende modules van Excel tot Outlook waardoor iedere deelnemer zelf kan bepalen welke onderwerpen hij of zij wilt trainen. Enkele vragen gesteld aan Frieda Schanzenbacher (personeelsadviseur Gemeente Katwijk) over het gevolgd traject.

Waarom heeft Gemeente Katwijk gekozen voor blended learning?

Om onze medewerkers het leren zo makkelijk mogelijk te maken. Mensen leren op verschillende manieren en hebben hun eigen voorkeuren. Door blended learning kunnen zij profiteren van een klassikale zetting en bovendien een jaar lang e-learning gebruiken.


Welke voordelen ervaren jullie met deze leervorm?

Een voordeel is, dat de training met de klassikale sessie een mooi gezamenlijk startpunt is en de deelnemers elkaar stimuleren en helpen. Een groot pluspunt is dat de docent de deelnemers begeleidt en hun vragen ter plekke beantwoord. Verder weten de collega’s van elkaar, wie de training volgt en kunnen elkaar nog eens consulteren. Het direct gebruiken van de e-modules tijdens de sessie vormt een mooie ingang om verder te oefenen en te verdiepen in de daarop volgende maanden.

Hoe heeft Westhaghe geholpen in het vormen van evenwichtige cursusgroepen?

Voorafgaand aan de cursus hebben alle cursisten een kennistoets gemaakt. Hierdoor konden wij 3 groepen creëren waarbij er een eerste indeling was op (basis)niveau. Doordat het redelijk grote groepen waren kun je slecht een verdeling maken o.b.v. hetzelfde niveau, maar hierdoor konden we wel beter sturen op de snelheid van de groep. In het voortraject hebben wij ervoor gekozen om iedereen dezelfde stof aan te bieden, van beginner tot gevorderd, maar daarbij kon de hoogst scorende groep vanuit de kennistest verder komen in de stof aan het eind van de cursus dan de lager scorende groepen.

Kunnen jullie iets vertellen over hoe het proces van individuele aanvraag tot de uiteindelijke training verloopt?

De samenwerking met Westhaghe (voor het grootste deel met Chet Bakker) is uitstekend verlopen. Westhaghe maakt de beloofde service volledig waar – vanaf het testen van de kennisniveaus, het indelen van de groepen, het uitnodigen van de deelnemers tot de evaluatie. Bij extra vragen en noodzakelijke aanpassingen werd snel gereageerd en heel goed meegedacht. De leerstof is van professionele kwaliteit. We bevelen Westhaghe beslist aan en vragen jullie zeker opnieuw ons te ondersteunen, als daar aanleiding toe is.