Westhaghe Training & Advies gebruikt cookies om u de meest geactualiseerde informatie te kunnen verstrekken

020 3080 466    info@westhaghe.com   Whatsapp  U kunt ons een WhatsApp-bericht sturen via nummer: 020 3080 466 Chat

Cursusinhoud Offerte aanvragen

R Programmeren is een gebruiksklare versie van de programmeertaal S. Het grote voordeel van R is het objectgeoriënteerde karakter, waardoor het vrij eenvoudig is uit te breiden met packages. R is een van de meest gebruikte wetenschappelijke statistiekpakketten van dit moment.

De cursus R Programmeren vormt een eerste inleiding in dit statistische softwarepakket. Het doel van de cursus is het kunnen gebruiken van R bij het uitvoeren van statistische analyses. De ontwikkelomgeving R-Studio (freeware) zal tijdens deze cursus worden gebruikt.

Deze praktijktraining is uiterste leerzaam als u nog niet veel kennis heeft in het gebruik van het R programmeren. Door middel van praktijk en theorie af te wisselen leert u sneller.

Cursusinhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus R Programmeren aan bod:
  • Op de eerste dag wordt een inleiding gegeven in R. Na de eerste dag is de cursist in staat gegevens in te lezen, bewerkingen uit te voeren, en eenvoudige statistische vragen te beantwoorden met behulp van gegevensselectie, beschrijvende statistiek en plots;
  • Tijdens de tweede dag wordt er verder voortgeborduurd op de eerste dag. De cursist leert tabellen maken, deze interpreteren en (veralgemeniseerde) marginalen berekenen. Daarnaast krijgt hij/zij inzicht in S3-/S4-methoden. Ook wordt er aangeleerd om te gaan met missende waarden en uitzonderingsgevallen als Inf. en NULL. Tot slot leert de cursist werken met R Studioprojecten en wordt kennis gemaakt met het schrijven van scripts en functies in R;
  • Tijdens de derde en laatste dag wordt de kennis van R verfijnd. Aan het eind van deze dag kan de cursist onafhankelijkheidstoetsen uitvoeren op categoriale gegevens en geavanceerde (lineaire) regressiemethoden uitvoeren en interpreteren. Daarnaast is de cursist in staat automatische modelselectiemethoden uit te voeren met R. Verder wordt er uitgebreid aandacht besteed aan een aantal principes achter grafische analysemethoden. De cursist kan zelfstandig een aantal veelgebruikte plottypen produceren, aanpassen en interpreteren.

Zoekt u een R Programmeren groepstraining ? Dan kunnen wij deze cursus geheel op maat verzorgen. Heeft u enkele individuen binnen uw organisatie, dan is een klassikale training in het open rooster een financieel betere oplossing. Vraag meer informatie over deze R Programmeren cursus via onze chatfunctie of via 020-3080466